Mere om produktet

ADAPTIV MACHINE LEARNING

Et blandt mange tiltag, der tilsigter at maksimere forsyningssikkerheden, er datalogning. Forsyningsselskaber har i almindelighed store mængder data til rådighed, men ofte ikke en effektiv måde at udnytte det på. Data har til hensigt at give en indikation af, om alt fungerer som det skal. Isoleret og ubehandlet skaber denne data dog relativ lille værdi. 

I Sense Analytics samler vi data fra forskellige kilder, både internt fra forsyningen og fra eksterne kilder. Vi benytter derefter adaptiv machine learning til at analysere data. Ved hjælp af avancerede analysemetoder, som f.eks. machine learning og Monte Carlo simulationer, lærer modellerne at genkende underliggende strukturer i data.

Analysen kan f.eks. benyttes til at identificere nye lækager på rørene. Algoritmerne er trænet på et stort antal simulerede datasæt, og lærer derved at adskille naturlige årsager til højt forbrug fra faktiske lækager. Som led i at identificere overnormalt forbrug og lækager, sammenligner mange forsyninger natteforbruget med statiske grænseværdier for, hvad der er normalt. Dette kan dog give problemer i områder med stor industri, sommerhuse eller andre faktorer, som giver volatilt natteforbrug. Ved hjælp af machine learning benytter vi dynamiske grænseværdier, som udvikler sig med både interne og eksterne faktorer. På denne måde kan vi reducere antallet af falske alarmer og levere et system, hvor alarmerne i højere grad end normalt skal tages alvorligt. 

Resultaterne af vores analyse blive kommunikeret let-fortolkeligt på vores cloud-baserede platform med interaktive grafer. Derudover modtager forsyningen advarsler på sms og email, når vi identificerer problemer på netværket. Platformen kræver ingen overvågning i hverdagen.

Mere om produktet

Hvorfor?

For forsyningen

Informeret beslutningstagen i hverdagen 
Reager hurtigere på nye lækageforekomster
Reducer omkostninger ved vandspild og tidsspild ved manuelle processer
Bidrag til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

For samfundet

FN's 6. verdensmål for bæredygtig udvikling er bæredygtig håndtering af vandressourcer og adgang til rent drikkevand for alle
Den monetære værdi af det årlige vandspild på globalt plan er ca. 264 milliarder kroner 
Der spildes enorme mængder vand, mens 40% af verdensbefolkning har ingen eller kun begrænset adgang til rent drikkevand 

Kontakt

© 2018 by Sense Analytics

CVR: 39847582

  • Hvid LinkedIn ikon

info@sense-analytics.dk

+45 6058 2752

Universitetsparken 1, 2. sal, 2100 KBH Ø